ازدواج مامان بزی با آقا گرگه! +تصاویر

ازدواج مامان بزی با آقا گرگه! +تصاویر
محمد مساوات، از جوانات عرصه تئاتر که تاکنون کار های خوبی را بر روی صحنه از وی شاهد بودیم ، پیش بینی می کند که با این اوضاع در اینده دیگر تئاتر را رها می کند. به گزارش خبرآنلاین نور تماشاگر گرفته می‌شود، نور صحنه نمی‌آید، دو دقیقه در تاریکی. صدای…

ازدواج مامان بزی با آقا گرگه! +تصاویر