ارز دولتی کنار کشید/ مانور دلار 3900 تومانی در بازار آزاد

ارز دولتی کنار کشید/ مانور دلار 3900 تومانی در بازار آزاد
دلار بانکی که در ماههایی قبل تا ۲۰۰ تومان افزایش قیمت داشته و در مقایسه با روند رشد در دوره‌های گذشته کم نظیر است، حدود شش روزی می‌شود که در نرخ ۳۲۰۹ تومان ثابت مانده و در حد ریال نوسان دارد.

ارز دولتی کنار کشید/ مانور دلار 3900 تومانی در بازار آزاد