اردوغان: می‌خواهیم مساله قطر تا عید فطر حل شود

اردوغان: می‌خواهیم مساله قطر تا عید فطر حل شود

اردوغان: می‌خواهیم مساله قطر تا عید فطر حل شود