اردوغان: خانواده های قربانیان کودتای اخیر نگران نباشند، مجازات اعدام برمی گردد

اردوغان: خانواده های قربانیان کودتای اخیر نگران نباشند، مجازات اعدام برمی گردد
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت در انتظار اقدام پارلمان برای بازگرداندن مجازات اعدام به نظام قضایی کشور است؛ اقدامی که در صورت محقق شدن، رسما به منزله پایان گفت‌وگوها برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا خواهد بود.

اردوغان: خانواده های قربانیان کودتای اخیر نگران نباشند، مجازات اعدام برمی گردد