ادای احترام به قربانیان هواپیمایی برزیل

ادای احترام به قربانیان هواپیمایی برزیل
هواداران باشگاه لیورپول هم یاد قربانیان فوتبالی خط هواپیمایی برزیل را گرامی داشتند.

ادای احترام به قربانیان هواپیمایی برزیل