ادامه پیگیری‌ها برای بازگرداندن الواح هخامنشی از آمریکا

ادامه پیگیری‌ها برای بازگرداندن الواح هخامنشی از آمریکا
معاون حقوقی، مجلس و امور استان‌ها سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گفت: «اموال تاریخی و فرهنگی از اجرای احکام مربوط به توقیف اموال مستثنا هستند و تلاش سازمان میراث‌فرهنگی و معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری برای بازگرداندن اشیای تاریخی کشورمان از ایالات متحده با جدیت ادامه دارد.»

ادامه پیگیری‌ها برای بازگرداندن الواح هخامنشی از آمریکا