اخراج از تیم‌ ملی و باشگاهی به دلیل خیانت به همسر!

اخراج از تیم‌ ملی و باشگاهی به دلیل خیانت به همسر!
همسر ژیانگ ژهیپن، مدافع تیم ملی چین با ارسال نامه ای به فدراسیون و باشگاه کنونی شوهرش، درخواست کرده است تا فوراً به اخراج او اقدام کنند! به گزارش خبرآنلاین؛ همسر مدافع تیم ملی فوتبال چین در نامه به فدراسیون فوتبال این کشور به دلیل خیانت همسرش  خواستار اخراج او…

اخراج از تیم‌ ملی و باشگاهی به دلیل خیانت به همسر!