احتمال وزش بادشدید در تهران/کاهش ۱۵درجه‌ای دما در استان‌های شمالی

احتمال وزش بادشدید در تهران/کاهش ۱۵درجه‌ای دما در استان‌های شمالی

احتمال وزش بادشدید در تهران/کاهش ۱۵درجه‌ای دما در استان‌های شمالی