احتمال میزبانی نمایندگان ایران از عربستانی‌ها

احتمال میزبانی نمایندگان ایران از عربستانی‌ها
در فاصله کمتر از سه هفته مانده به میزبانی نمایندگان ایرانی از عربستانی‌ها، دبیرکل فدراسیون فوتبال از احتمال میزبانی آنها در استادیوم خانگی خود خبر داد.

احتمال میزبانی نمایندگان ایران از عربستانی‌ها