احتمال طوفان خورشیدی در سال 2020 میلادی

احتمال طوفان خورشیدی در سال 2020 میلادی
دانشمندآمریکایی پیش بینی می کند در سال ۲۰۲۰ میلادی یک طوفان خورشیدی اتفاق خواهد افتاد که احتمالا به قطع سرویس های اینترنتی و مخابراتی منجر می شود.

احتمال طوفان خورشیدی در سال 2020 میلادی