احتمال تشکیل جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا

احتمال تشکیل جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا
معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: چنانچه پیش‌بینی شود که شرایط آلودگی هوا برای هفته آینده ادامه داشته باشد، احتمال تشکیل جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا برای پنجشنبه و یا جمعه وجود دارد.

احتمال تشکیل جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا