ابراهیمی: عدم تمرکز کار دست تراکتور داد

ابراهیمی: عدم تمرکز کار دست تراکتور داد
مهاجم تیم تراکتورسازی اعلام کرد که غیبت هواداران در بازی با نفت به تیمش ضربه زده است.

ابراهیمی: عدم تمرکز کار دست تراکتور داد