ابداع کفش‌های شکلاتی

ابداع کفش‌های شکلاتی
در ژاپن کفش‌های شکلاتی ساخته شده‌اند که شباهت‌های زیادی به مدل واقعی خودشان دارند، اما قیمت‌های بیشتری برای آن‌ها تعیین شده است.

ابداع کفش‌های شکلاتی