آیا مشکلات جسمی شدید باعث عدم کاندیداتوری پوتین در انتخابات می شود؟

آیا مشکلات جسمی شدید باعث عدم کاندیداتوری پوتین در انتخابات می شود؟
استانیسلاو بلکوسکی تحلیلگر مسائل سیاسی روسیه، در مصاحبه با روزنامه فرانسوی «لو پوان» از نیات پوتین در زمینه سیاست داخلی مسکو، آینده کرملین و اهداف خارجی مسکو سخن گفته است.

آیا مشکلات جسمی شدید باعث عدم کاندیداتوری پوتین در انتخابات می شود؟