آوارگی مردم موصل در پی جنگ +تصاویر

آوارگی مردم موصل در پی جنگ +تصاویر
با ادامه دار شدن جنگل در موصل بر علیه تروریست های تکفیری داعش، روزانه مردم بسیار از اهالی این شهر به شهرها و بیابان ها اطراف  آواره می شوند. در ادامه تصاویری از مردم سرگردان این شهر که در پی جنگ خانه و کاشانه خود را از دست داده اند…

آوارگی مردم موصل در پی جنگ +تصاویر