آماری هشدار دهنده از مبتلایان به ایدز در کشور

آماری هشدار دهنده از مبتلایان به ایدز در کشور
در یک سال گذشته ۳۹ درصد از طریق اعتیاد تزریقی، ۴۱ درصد از طریق روابط جنسی و بالای ۳ درصد از مادر به فرزند منتقل می‌شود که ۶۶ درصد مرد و ۳۴ درصد زن هستند. آمار جدید در مراسم روز جهانی ایدز اعلام می‌شود.

آماری هشدار دهنده از مبتلایان به ایدز در کشور