آماده‌ باش صنعت گاز با ورود موج جدید سرما

آماده‌ باش صنعت گاز با ورود موج جدید سرما
پیش بینی می شود با ورود سامانه جدید بارشی و افت دما در کشور، مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی در روزهای آتی دوباره از مرز نیم میلیارد مترمکعب در روز بگذرد.

آماده‌ باش صنعت گاز با ورود موج جدید سرما