آلمان فینالیست جام کنفدراسیون‌ها شد/ طوفان ژرمن‌های جوان مقابل مکزیک

آلمان فینالیست جام کنفدراسیون‌ها شد/ طوفان ژرمن‌های جوان مقابل مکزیک
تیم‌ملی آلمان با شکست دادن مکزیک رقیب شیلی در فینال جام کنفدراسیون‌ها شد.

آلمان فینالیست جام کنفدراسیون‌ها شد/ طوفان ژرمن‌های جوان مقابل مکزیک