آقا داماد با کادوی خاص خودش، همه را شگفت زده کرد! +تصاویر

آقا داماد با کادوی خاص خودش، همه را شگفت زده کرد! +تصاویر
داماد با هدیه بسیار عجیبی که برای عروس خانم در نظر گرفته بود، باعث شگفتی حاضران شد. داماد جوان در روز عروسی اش، یک شهاب سنگ ۳۳ تنی به ارزش ۱۱۸ هزار پوند به عروس خانم کادو داد، کادویی که در مراسم عروسی مثل یک بمب صدا داد! داماد جوان…

آقا داماد با کادوی خاص خودش، همه را شگفت زده کرد! +تصاویر