آغاز همزمان طرح امداد تابستانی و عید فطر سایپا

آغاز همزمان طرح امداد تابستانی و عید فطر سایپا
امداد خودرو سایپا به مناسبت عید سعید فطر طرح ویژه خدمات امدادی را در مسیرهای منتهی به مصلی تهران و محل های برگزاری نماز عید فطر در کلانشهرها و شهرهای زیارتی و همچنین محورهای پرتردد کشور به مدت9 روز اجرا می کند.

آغاز همزمان طرح امداد تابستانی و عید فطر سایپا