آرام‌طبع با پرسپولیس تمرین کرد

آرام‌طبع با پرسپولیس تمرین کرد
بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس روز گذشته در تمرین این تیم حاضر شد.

آرام‌طبع با پرسپولیس تمرین کرد