آخرین آمار کشته‌ شدگان تیراندازی امروز در لاس‌ وگاس؛ زنی که با ضارب کنسرت لاس و گاس دیده شد!

آخرین آمار کشته‌ شدگان تیراندازی امروز در لاس‌ وگاس؛ زنی که با ضارب کنسرت لاس و گاس دیده شد!
تعداد کشته‌شدگان تیراندازی امروز در لاس‌وگاس به ۵۰ تن رسید و بر اساس آخرین اخبار، تعداد مجروحان این حمله نیز به ۲۰۰ نفر افزایش یافت. خبرگزاری تسنیم: شمار کشته‌شدگان تیراندازی…

آخرین آمار کشته‌ شدگان تیراندازی امروز در لاس‌ وگاس؛ زنی که با ضارب کنسرت لاس و گاس دیده شد!