آبی ها در غیاب مردم به هم رحم نمی کنند

آبی ها در غیاب مردم به هم رحم نمی کنند
تیم های استقلال تهران –استقلال خوزستان در دیداری حساس روز سه شنبه مقابل هم به میدان می روند. این دیدار در غیاب تماشاگران به انجام می رسد.

آبی ها در غیاب مردم به هم رحم نمی کنند