آبستراکسیون اصلاح‌ طلبان شورای شهر

آبستراکسیون اصلاح‌ طلبان شورای شهر
روز گذشته احمد مسجد‌جامعی عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران استعفای خود را به صورت کتبی تقدیم مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران کرد، اما در دقایق پایانی جلسه شورای شهر، مهدی چمران اعلام کرد که در صورت موافقت سایر اعضا نیم ساعت زمان جلسه تمدیدخواهد شد تا موضوع استعفای مسجدجامعی مطرح شود که به دلیل این پیشنهاد مسجدجامعی با دلخوری جلسه را ترک کرد.

آبستراکسیون اصلاح‌ طلبان شورای شهر