آبروریزی جدید برای امارات و عربستان! +عکس

آبروریزی جدید برای امارات و عربستان! +عکس
مقامات کشور های امارات و عربستان پس از قطع روابط خود با قطر اعلام کرده اند، افرادی که لباس تیم بارسلونا را با ارم تبلیغی شرکت قطری بر تن کنند،…

آبروریزی جدید برای امارات و عربستان! +عکس